Mefju

136 tekstów – auto­rem jest Mef­ju.

Pod­czas gdy one są ład­ny­mi dziew­czy­nami, Ty bądź piękną kobietą. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 4 czerwca 2011, 08:40

Życie nie roz­pie­szcza jak poez­ja wieszcza. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 7 maja 2011, 21:12

W pew­nych chwi­lach życia daj­my cza­su, czas. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 2 maja 2011, 23:44

A może krew to wspom­nienia, które prze­tacza serce? 

myśl
zebrała 50 fiszek • 14 lutego 2011, 20:04

Już nie trze­ba podsłuchi­wać - bo­les­ne praw­dy wbiegają przez ot­warte drzwi. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 13 lutego 2011, 01:08

Gdy coś parzy to nie głaskaj,
nie po­doba się nie klaskaj. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 7 lutego 2011, 11:47

Są mo­men­ty, gdy wpa­da nam coś w oko, a uderza o dno serca. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 2 lutego 2011, 13:51

Ko­bieta jak ka­wa - uza­leżnia, ma aromat,
fa­cet jak ban­ko­mat, wrzu­ci wszys­tko w swój automat. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 24 stycznia 2011, 21:33

Niektórym su­pełek, na języ­ku wiąza­ny, przy­pomi­nałby cze­go nie mówić, by nie płakały ściany. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 23 stycznia 2011, 23:04

Nie trak­tuj ko­biety jak wczo­raj­szej gazety. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 30 grudnia 2010, 21:06

Mefju

Łapię chwile ulotne jak ulotka..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mefju

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność